Onze experts

Ik sta bestuurders van bedrijven
in moeilijkheden bij

mr. Jaap van der Meer


Founding Father van Turnaround Advocaten en door de wol geverfde curator en faillissementsadvocaat. Sinds de inwerkingtreding van de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) ook beschikbaar als herstructureringsdeskundige. Wilde na een jarenlange carrière in de multidisciplinaire advocatuur graag meer focus in zijn vakgebied en meer plezier in het werk. En zo werd Turnaround Advocaten samen met een paar gelijkgestemde collega’s gestart in 2009. Een kantoor dat zich richt op de ondernemings- en faillissementspraktijk. Hij gaat fluitend naar zijn werk sinds hij zijn koers heeft verlegd. Buiten kantoor is zijn grootste passie zeilen. Zelf vaart hij zowel zakelijk als privé graag scherp aan de wind, maar zakelijk natuurlijk niet té scherp.

Hij neemt een voorbeeld aan hoe teams functioneren in het zeilen. De parallellen gebruikt hij om samen optimaal teamwork te realiseren. Communicatie is key, ook in contact met cliënten.

Jaap staat achter u door naast u te staan en houdt de communicatie graag simpel. Als een cliënt zegt dat hijzelf de zaak gewonnen heeft is Jaap tevreden. Hij haalt veel uit de social media en zorgt dat kantoor blijft innoveren in deze digitale wereld.

Mail jvandermeer@turnaroundadvocaten.nl

Bel +31 85 2010010

Locatie Utrecht, Arrondissement Midden-Nederland

Uurtarief €335.00

Praktijkgebieden en specialisaties
Insolventierecht, ondernemingsrecht, herstructurering, bestuurdersaansprakelijkheid, risicomanagement

Opleidingen
Specialisatieopleiding Insolventierecht aan de Grotius Academie (1998/1999), Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Curatoren aan de EUR (2001/2002), Opleiding tot mediator bij de Merlijn Groep (2014), Specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige aan de Universiteit Leiden (2021).

Nevenactiviteiten
Lid van de Vereniging INSOLAD, de specialisatievereniging voor insolventierecht advocaten, docent onderdeel Verrekening bij de opleiding Insolventierecht voor curatoren bij CPO te Nijmegen,  docent bij SRA te Nieuwegein, lid van de Nederlandse Vereniging voor Herstructurering (‘NVvH’) en herstructureringsdeskundige WHOA, Lid van INSOL Europe, redacteur bij online vakblad Herstructurering & Recovery (HERO).

Faillissementen
Verolme Scheepswerf Heusden, Ramaer, Arena Recycling, EGB Metaalbewerking, Porsche Centrum Zuid, Villa Happ, Easy Life Investments, My Guide, BrainCenter, Vleesgroothandel Willly Selten, Straet Holding en Paradigit Retail

Registratie rechtsgebieden
Mr. Jaap van der Meer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Insolventierecht
a. Faillissementen
b. Surseance van betaling

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties
Hero Magazine 2021.pdf: Interview met Christiaan Mensink over de eerste homologatiebeschikking inzake Jurlights: ”Lessons learned"
FIP 2021-1, februari 2021.pdf: Misbruik van de WHOA
JIN 2021-2, 20 maart 2021.pdf: Buitencontractuele aansprakelijkheid accountant
Hero Magazine 2021 - juli.pdf: De administratieplicht van het bestuur ex art. 2:10 BW en de (advies)rol van de accountant onder de loep
JOR 2021-216 Met noot-Meer van der J.A.J.M.-Rechtbank Gelderland 10-3-2021.pdf : Homologatie WHOA-akkoord ondanks "vergeten" schuldeiser
HERO Magazine 2024.pdf : Zeggenschapsrechten aandeelhouders
Nederlandse Vereniging Herstructurering, 2023.pdf : Directors` Duty to request the opening of insolvency proceedings and civil liability

Blog