Diensten

Overnames

Ons team van overname-experts staat achter u

Ontzorgen van betrokkenen

De overname van een bedrijf is vaak zowel voor de verkoper als koper een spannende tijd. Onze experts brengen rust in de tent. Alhoewel wij enkel voor één partij optreden, zoeken wij altijd naar de beste oplossing om de losse eindjes bij het overnamecontract aan elkaar te knopen. Zonder te proberen de zaak op de spits te drijven. Het doel is het tekenen van het overnamecontract met behoud van een goede relatie tussen alle betrokkenen.

Wat voor overnames?

Wij zijn betrokken bij kleine en middelgrote overnames van (familie)bedrijven met een overnamesom van tussen de grofweg € 1,- en € 5.000.000,-. Dit kunnen zowel activa- als aandelentransacties zijn. Wij nemen dan alle juridische aspecten voor onze rekening, zoals het juridische deel van het boekenonderzoek (due diligence), de onderhandelingen over de voorwaarden in de intentieverklaring, het koopcontract en de overdracht bij de notaris.

Werkwijze

Voorbereiden
Vóór de juridische begeleiding bij een overname verdiepen wij ons eerst in alle ins & outs van het te (ver)kopen bedrijf. Wij bestuderen de laatste jaarrekening, verdiepen ons in de branche en in de bedoelingen van alle betrokkenen bij de overname. Dan maken wij een inschatting van de advieskosten en bespreken we hoe we deze in rekening brengen. Zowel een maximum van de in rekening te brengen kosten als een vaste prijs zijn veelal bespreekbaar.


Aan de slag
Als koper en verkoper van een bedrijf elkaar hebben gevonden en willen praten over een overname, dan helpen wij bij het opstellen en tekenen van een intentieverklaring. Daarna kunnen wij een juridische due diligence verrichten, eventueel samen met de andere adviseurs.


Onderhandelen
Als de verkennende fase succesvol is afgerond stellen wij een concept overnamecontract op. In nauw overleg met de directie voeren we de onderhandelingen daarover, om te komen tot het ondertekenen van het contract. Eventuele extra overeenkomsten, zoals een escrow overeenkomst, kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Mocht één van beide partijen in deze voorfase de onderhandelingen willen afbreken dan adviseren wij over de vraag of dat kan, al of niet met schadevergoeding voor de gemaakte kosten. In het uiterste geval staan wij de betrokken partij in een procedure daarover bij. 


Afronden
Als het overnamecontract is ondertekend, begeleiden wij u naar de notaris en maken daarvoor alle stukken gereed. Ook controleren wij de akten die de notaris opstelt. Als de notaris de akten heeft gepasseerd, zorgen wij ervoor dat u de complete juridische stukken zowel op papier als digitaal ontvangt. Natuurlijk helpen wij ook nog bij het uitvoeren of nakomen van afspraken uit het overnamecontract.