Turnaround Advocaten

Altijd een passend uurtarief
voor u

Wat mag u van ons verwachten?

Klachtenregeling

Turnaround Advocaten streeft naar dienstverlening op het hoogste niveau. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over (een bepaald aspect van) onze dienstverlening. Indien dit het geval is, verzoeken wij u om uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Deze zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing proberen te vinden. Indien u niet tot een oplossing komt, wordt u verzocht om uw klacht schriftelijk voor te leggen aan de klachtenfunctionaris van ons kantoor, of zijn plaatsvervanger indien de klacht hem betreft:

Mr. drs. F.P.G. Dix
T. 085 - 2010010  
fdix@turnaroundadvocaten.nl

Bij ontvangst van deze schriftelijke klacht, onderzoekt de klachtenfunctionaris de bezwaren. U ontvangt binnen één week schriftelijk antwoord. Dit betreft ofwel een inhoudelijk antwoord, of indien dat praktisch niet mogelijk blijkt, de termijn waarbinnen u onze inhoudelijke reactie tegemoet kunt zien. Wij streven er naar uw bezwaren naar tevredenheid te behandelen. Uw bezwaren kunnen voor ons mede aanleiding zijn om onze dienstverlening te verbeteren en zo nodig maatregelen te treffen om procedures, werkwijze, instructies of voorschriften aan te passen. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere klanttevredenheid.
 
Onze volledige klachtenregeling is hier te vinden.