Diensten

advies bij
faillissementen

Wat we voor u kunnen betekenen

Advies bij faillissementen

De experts van Turnaround Advocaten treden regelmatig op als curator in faillissementen. Zij zijn daarom bij uitstek in staat u van advies te voorzien wanneer u te maken krijgt met een faillissement. Zo kunnen we u helpen bij het aanvragen van een faillissement of een surseance van betaling. Ook hebben we ervaring met het zogenaamde pre-pack traject. We kunnen u als schuldeiser of bestuurder van failliet adviseren (uiteraard alleen als wij niet als curator bij het faillissement zijn betrokken) en we kunnen u assisteren bij het aanbieden van een crediteurenakkoord. Bovendien kan Turnaround Advocaten u (of uw klanten) helpen bij het voorkomen van een faillissement met onder andere onze risicoscan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over onze aanpak.


Wanneer kunt u failliet gaan?

Wanneer u niet meer in staat bent om aan uw financiële verplichtingen te voldoen kunt u zelf een faillissement aanvragen. Maar ook schuldeisers kunnen dat doen wanneer er minimaal twee schuldeisers zijn. Een faillissement is een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van de failliete vennootschap of persoon en beschermt de rechten van diens schuldeisers. Zowel een ‘natuurlijk persoon’ (bijvoorbeeld de eigenaar van een eenmanszaak) als een ‘rechtspersoon’ (bijvoorbeeld een BV) kan failliet worden verklaard als zij stopt met betalen. Wanneer een persoon tijdelijk niet in staat is om de schulden te betalen, kan de schuldeiser een verzoek tot uitstel van betaling indienen bij de rechtbank. Deze zogenaamde ‘surseance van betaling’ kan een faillissement voorkomen, maar vormt veelal het voorportaal van het faillissement.

Ervaring als curator gunstig voor advies bij faillissementen

Curator

Op het moment dat door de rechtbank het faillissement wordt uitgesproken, wordt in het vonnis een curator en een rechter-commissaris benoemd. De curator beheert en vereffent het vermogen van de failliet. Bij Turnaround Advocaten werken vier curatoren die regelmatig door de rechtbank worden benoemd in faillissementen van zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Omdat wij regelmatig als curator optreden in faillissementen, zijn wij bij uitstek in staat u van advies te voorzien wanneer u te maken krijgt met een faillissement. 

Deze experts staan achter u
mr. Jaap van der Meer
Founding Father van Turnaround Advocaten en door de wol geverfde curator en faillissementsadvocaat.
mr. drs. Floris Dix
Curator en dealmaker pur sang en één van de grondleggers van Turnaround Advocaten.
Mr. Dennis Helmons
Zoekt als advocaat de diepte in het ondernemingsrecht en ondersteunt over de volle breedte.