Diensten

herstructurering

(Her)structurering van bedrijven in zwaar weer

Reorganisatie

Door middel van een reorganisatie bieden we hulp aan bedrijven die in financieel zwaar weer verkeren, slecht presteren of acuut te maken krijgen met grote verliezen of wegvallende omzet. We beoordelen samen met u welke stappen moeten worden gezet om de onderneming te verbeteren en een succesvolle ommekeer te maken om rode cijfers of erger, een faillissement, te voorkomen. We proberen u te helpen om uw omzet te verhogen, uw cashflow te optimaliseren en waar mogelijk te snijden in de bedrijfskosten.

WHOA

Sinds 1 januari 2021 is er voor ondernemers in zwaar weer een extra instrument beschikbaar om een faillissement te voorkomen. De WHOA. Dit staat voor Wet homologatie onderhands akkoord en maakt het mogelijk om schulden te herstructureren door met schuldeisers en aandeelhouders een onderhands akkoord te sluiten.

Als u kiest voor een WHOA-traject is de expertise van een accountant en advocaat onmisbaar. Daarom hebben wij onze krachten gebundeld met de WHOA-experts van Joanknecht Forensics & Recovery in het open initiatief WHOA-mkb. Kijk voor meer informatie op whoa-mkb.nl. Onze WHOA-experts helpen u graag.
Herstructurering van verbonden vennootschappen

Concern

Wij helpen bij de (her)structurering van een concern; een groep met elkaar verbonden vennootschappen. Door bijvoorbeeld een verlieslijdend onderdeel te reorganiseren, zonder dat de gezonde onderdelen er hinder van ondervinden.