Diensten

rugdekking
aan bestuurders

Zorg voor de juiste dekking van financieringen

Stilstaan bij aansprakelijkheid

Bestuurders staan er niet altijd bij stil in hoeverre zij aansprakelijk kunnen worden gehouden voor beslissingen uit het verleden. Maar als een onderneming failliet gaat, kunnen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders voor die beslissingen door de curator of schuldeisers privé aansprakelijk worden gesteld. Turnaround Advocaten geeft hen de juiste rugdekking ter voorkoming van problemen of als problemen zich voordoen.

Als financieringen niet goed zijn gedekt door zekerheden, kunnen restschulden van een onderneming op een bestuurder worden verhaald, wanneer hij zich in privé borg heeft gesteld. Dit kan grote gevolgen hebben voor het persoonlijke leven van een bestuurder. Problemen kunnen ook optreden bij het aangaan van rechtshandelingen, financieringscontracten of concernafspraken. Zeker wanneer mogelijk één bedrijf binnen de groep failliet gaat. Ook uit leveringen en geldtransacties kunnen risico’s optreden.


een gedegen controle

Een gedegen controle van zekerheden, contracten en afspraken geven de gewenste bescherming (rugdekking) aan zowel de bestuurder in privé als aan het bedrijf en/of de bedrijven binnen een groep. Turnaround Advocaten kan u hierbij helpen, zodat de persoonlijke aansprakelijkheid goed is afdekt en risico’s door bijvoorbeeld paulianeus (frauduleus) handelen worden voorkomen.

Mocht het onverhoopt toch zover komen dat u als bestuurder van een bedrijf in moeilijkheden met verregaande juridische complicaties te maken krijgt, schakel ons dan in om u te vertegenwoordigen. Wij staan u bij als u aansprakelijk wordt gesteld door de curator, crediteuren of andere partijen. Natuurlijk voorkomen wij problemen liever in een vroegtijdig stadium. Wij zijn uitstekend thuis in risicomanagement en met onze Risicoscan krijgt u een goed inzicht in uw bedrijf in zijn geheel. Met ons advies kunt u zich bezighouden met waar het eigenlijk om draait: Ondernemen.

Deze experts staan achter u
mr. Jaap van der Meer
Founding Father van Turnaround Advocaten en door de wol geverfde curator en faillissementsadvocaat.
mr. Suzan Winkels-Koerselman
Eén van de oprichters en partners van kantoor en bedreven curator en procesadvocaat.