Diensten

rechtsbijstand aan vrije beroepsbeoefenaars

Beroepsaansprakelijkheid

Waar gewerkt wordt, vallen spaanders

Als curator in faillissementen komt het regelmatig voor dat wij bestuurders, accountants en andere vrije beroepsbeoefenaars in rechte moeten betrekken als een schikking niet is gelukt. Die kennis en expertise is uitstekend inzetbaar als wij voor vrije beroepsbeoefenaren zoals advocaten, curatoren, notarissen, accountants en belastingadviseurs optreden wanneer zij aansprakelijk zijn gesteld wegens een beroepsfout. Wij werken dan nauw samen met de experts van onze procespraktijk. In voorkomend geval doen wij dat ook in nauw overleg met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars.


Aansprakelijkheidsverzekering

De meeste vrije beroepsbeoefenaars hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Inzicht in en kennis van de werking van een dergelijke verzekering is dan een must. Bijvoorbeeld als het gaat om een tijdige melding van de beroepsfout en dekking voor het uitlooprisico. Onze experts kunnen u hierbij adviseren. Daarnaast werken wij nauw samen met de verzekeraar, wanneer u als vrije beroepsbeoefenaar aansprakelijk wordt gesteld.