Diensten

Bij Turnaround Advocaten
staan we achter u

Waar kunnen wij u mee helpen?

onze diensten in het kort

Procedures
Turnaround Advocaten is hét aanspreekpunt bij alle denkbare juridische kwesties. Iedere onderneming kan daarmee te maken krijgen. Door onze expertise in het ondernemings-,  faillissements- én procesrecht, zijn wij zeer ervaren procesadvocaten. Lees verder...
Risicoscan

We helpen u bij problemen, maar liever nog voorkomen we die. Wat als u met een eenvoudige tool beter inzicht krijgt in de risico's van uw bedrijf en u op tijd kunt bijsturen om die te beheersen? Lees verder...

Overnames
De overname van een bedrijf is vaak zowel voor de verkoper als koper een spannende tijd. Onze experts brengen rust in de tent. Alhoewel wij enkel voor één partij optreden, zoeken wij altijd naar de beste oplossing om de losse eindjes bij het overnamecontract aan elkaar te knopen. Lees verder...
Turnaround Academy

Turnaround Advocaten wil haar kennis graag delen. Dat doen wij via Turnaround Academy. Door gecertificeerde informatiebijeenkomsten te organiseren en door het verzorgen van in-house opleidingsdagen, presentaties, netwerkbijeenkomsten en trainingen. Lees verder...

Financiering en zekerheden

Vrijwel iedere onderneming maakt gebruik van een financiering. Dit kan zijn van een externe financier, zoals een bank, of bijvoorbeeld een interne groepsfinanciering door de holding. Wij helpen u graag deze financiering op de juiste wijze vorm te geven. Lees verder...

Incasso's

U twijfelt of u de incasso van vorderingen echt uit moet besteden, omdat u bang bent uw klant dan kwijt te raken. Maar dat hoeft helemaal niet en kunt u met uitbesteden juist voorkomen. Dat is exact ons doel als wij voor u aan de slag gaan. Lees verder...

Advies bij faillissementen

Wanneer u niet meer in staat bent om aan uw financiële verplichtingen te voldoen, kunt u zelf een faillissement aanvragen. Maar ook schuldeisers kunnen dat doen wanneer er minimaal twee schuldeisers zijn.  Lees verder...

Herstructurering

Wij helpen bij de (her)structurering van een concern; een groep met elkaar verbonden vennootschappen. Door bijvoorbeeld een verlieslijdend onderdeel te reorganiseren, zonder dat de gezonde onderdelen er hinder van ondervinden. Lees verder...

Rugdekking aan bestuurders

Bestuurders staan er niet altijd bij stil dat zij in privé aansprakelijk kunnen worden gehouden voor besluiten, vooral als het bedrijf in moeilijkheden verkeert. Wij helpen deze bestuurders bij hun besluitvorming. En als het nodig is, staan wij hen in procedures bij. Lees verder...

Rechtsbijstand aan vrije beroepsbeoefenaars
Als curator in faillissementen komt het regelmatig voor dat wij bestuurders, accountants en andere vrije beroepsbeoefenaars in rechte moeten betrekken als een schikking niet is gelukt. Die kennis en expertise is uitstekend inzetbaar om voor u als vrije beroepsbeoefenaar op te treden wanneer u aansprakelijk bent gesteld. Lees verder...