Door het coronavirus dreigen veel bedrijven in acute betalingsproblemen te komen. De vraag die veel ondernemers zich zullen stellen is: wat nu? In dit blog geef ik een paar praktische tips die je zouden kunnen helpen.

Neem contact op met je schuldeisers
De reden voor de betalingsproblemen is natuurlijk bij de meeste bedrijven acute terugval van de omzet. Daar zullen veel schuldeisers/leveranciers begrip voor op kunnen brengen. Schuldeisers die vaak zelf ook te kampen zullen hebben met een terugval van de omzet. Neem dus snel contact op met de leveranciers om een verruiming van de betaaltermijn met een termijn van bijvoorbeeld drie weken overeen te komen. Zo verruim je het leverancierskrediet. Leg de afspraak even vast, zodat er geen misverstand over kan bestaan.

Neem contact op met je bank
Wanneer er aflossing – en rentebetalingen aan een bank moeten worden betaald en je kunt deze niet betalen, dan kun je ook het beste met de bank contact opnemen om hiervoor begrip en uitstel te vragen voor een bepaalde periode ter overbrugging van de sluiting van het bedrijf. Vaak hangt de bereidheid van de bank hieraan mee te werken af van de dekkingspositie van de bank: zijn de zekerheden van de bank voldoende waard om het uitstaande krediet vermeerderd met de uitgestelde betalingen te dekken. De bank zal hier toch wel een zakelijke rekensom van maken. Maar vragen kan altijd, zeker in deze tijden van crisis. Een bank is vaak veel beter af met een levend dan een failliet bedrijf. Dat argument kun je zeker gebruiken. Zie voor meer informatie:

- Banken gaan maximaal mogelijke doen om klanten door moeilijke periode te helpen
- BMKB-regels versoepeld. Banken bereiden zich voor op veel aanvragen
- Coronavirus - verruimde BMKB-regeling voor ondernemers versneld open
- KNAB- alle regelingen voor zzpers en ondernemers tijdens de coronacrisis

Maak gebruik van de regeling voor uitstel van betaling van de Belastingdienst
De fiscus heeft snel gehandeld en reeds een algemene regel voor uitstel van betaling van fiscale verplichtingen uitgevaardigd. Daarvan kun je direct gebruik maken.

Aanvraag bij Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Sinds gisteren is per direct de regeling van de werktijdverkorting vervangen door het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Een regeling die speciaal in het leven is geroepen vanwege de impact die het coronavirus heeft op het Nederlandse bedrijfsleven. Reeds ingediende aanvragen voor werktijdverkorting worden automatisch omgezet naar het NOW. Het is op dit moment nog niet mogelijk een aanvraag te doen voor het NOW, omdat de regeling nog officieel moet worden ingevoerd. Houd de website van het UWV in de gaten en neem indien nodig contact op met een arbeidsjurist om je verder te helpen.

Een beroep doen op overmacht
Mogelijk hebben sommige bedrijven nog onwetend van de gevolgen van de coronacrisis zich verbonden aan zware verplichtingen uit bijvoorbeeld een aankoop van een grote machine of andere zware investering. De vraag is of de coronacrisis overmacht oplevert om (tijdelijk) niet te hoeven nakomen. Dit is een juridisch technisch onderwerp. Mocht je hierover meer willen weten, bel me dan even.

Tijdig gelijkheid van schuldeisers hanteren
Wat bestuurders niet moeten vergeten is dat op het moment dat het bedrijf/de vennootschap in betalingsmoeilijkheden komt te verkeren, de bestuurder op enig moment het beginsel van gelijkheid van schuldeisers moet toepassen, met name indien er geen vooruitzicht meer bestaat op een redding van de onderneming. Wanneer de bestuurder tot betaling van schuldeisers overgaat, zal hij/zij in beginsel eerst de bevoorrechte schuldeisers (fiscus/UWV) moeten betalen en daarna de gewone schuldeisers, maar dan naar rato van ieders schuld. Doe je dit niet, dan kan dat leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover de (ongelijk behandelde) schuldeisers. Dat geldt al helemaal wanneer de bestuurder ervoor kiest om bijvoorbeeld de schuld aan een moeder– of zustermaatschappij te betalen, met voorbijgaan aan de andere schuldeisers. Dit valt allemaal onder het leerstuk van de selectieve (wan)betaling, hetgeen helaas in de praktijk regelmatig gebeurt. De bestuurder zal zich dan met moeite kunnen verdedigen tegen een claimende schuldeiser.

Surseance van betaling aanvragen als laatste redmiddel
Mocht het toch niet lukken het hoofd boven water te houden, maar is er wel het vooruitzicht dat op termijn schuldeisers weer zouden kunnen worden betaald, dan zou de bestuurder kunnen overwegen surseance van betaling aan te vragen, in plaats van het eigen faillissement van het bedrijf. In dat geval is de bestuurder niet helemaal de regie kwijt aan de bewindvoerder, maar kan de ondernemer samen met haar/hem het beleid bepalen en het vervolg van de crisis afwachten zonder voorlopig schuldeisers te hoeven betalen. Bij een faillissement is de bestuurder in beginsel de regie helemaal aan de curator kwijt.

De crisis komt net te vroeg voor de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Die ligt nu bij de Tweede Kamer. Kijk onder 'nieuws' om de ontwikkelingen hierover te volgen.

Tot zover wat tips in deze barre tijden. Mocht je nog vragen hebben, bel mij gerust: ik werk gewoon door vanuit huis ;-)

Dit blog is opgesteld op 17 maart 2020. Vanwege het coronavirus worden regelingen continu bijgewerkt en aangescherpt door het kabinet, dus het blijft uiteraard van belang om het nieuws en de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden. Voor vragen, bel of mail me gerust, ik praat je graag bij.