Minnelijk schuldenakkoord in lijn met de WHOA van mkb-bedrijf geaccepteerd

WHOA-specialisten Jaap van der Meer en Dennis Helmons hebben QNQ Engineering begeleid in een herstructureringstraject. Hierbij werd via een verkoop van een bedrijfsonderdeel van QNQ het (WHOA-)akkoord aan schuldeisers gefinancierd. QNQ is een mkb-onderneming, gespecialiseerd in industriële automatisering en het produceren van besturingskasten. Daarnaast levert QNQ engineerings- en montagecapiteit op locatie van de klant. Het bedrijf heeft veel last gehad van de coronacrisis en van leveringsproblemen bij haar leveranciers. Hierdoor was QNQ genoodzaakt een alternatieve oplossing te vinden voor haar schuldenlast.

Turnaround Advocaten en bedrijfsadviseur Wim Mandigers van Grevenbroeck Corporate Finance hebben QNQ begeleid bij het aanbieden van een (WHOA-)akkoord aan haar schuldeisers. Ook is door bemiddeling van Jaap van der Meer een oplossing tussen de aandeelhouders bereikt.

Vanwege een harde deadline is aan de rechtbank Oost-Brabant verzocht om een machtiging ex art. 42a Fw af te geven voor de verkoop van het bedrijfsonderdeel. De door Turnaround Advocaten bepleite ruime uitleg van art. 42a Fw werd, helaas, niet gevolgd door de rechtbank (ECLI:NL:RBOBR:2023:6057). Daardoor en tegelijkertijd werd met man en macht aan een minnelijk schuldenakkoord gewerkt om de verkoop (en financiering van het akkoord) doorgang te laten vinden. Over de overname werd een persbericht uitgebracht (https://bit.ly/47EiJHk).

Dankzij de snelle behandeling van het dossier door de belastingdienst en het UWV, is het op tijd gelukt om een minnelijk akkoord te bereiken. Hierdoor kon alsnog de verkoop van het bedrijfsonderdeel plaatsvinden. Alle schuldeisers van QNQ hebben unaniem ingestemd met het herstructureringsvoorstel van QNQ. Een kostbaarder WHOA-homologatieverzoek om weigerachtige schuldeisers te dwingen met het akkoord mee te gaan kon daardoor achterwege blijven. Een uitstekend resultaat, onder hoge tijdsdruk, waardoor “QNQ 2.0” zich in afgeslankte vorm volledig kan focussen op het leveren van (flexibele) capaciteit op locatie van de klant.

Nogmaals dank voor de prettige samenwerking Wim Mandigers en QNQ.