Diensten

financiering en
zekerheden

Het juiste advies bij financieringen

Hoe houdt u de onderneming gezond?

Vrijwel iedere onderneming maakt gebruik van een financiering. Dit kan zijn van een externe financier zoals een bank of bijvoorbeeld een interne groepsfinanciering door de holding. Banken beoordelen financieringsverzoeken steeds kritischer en vragen meer zekerheid. Het is in het belang van de bedrijfscontinuïteit om goed af te wegen welke constructie gunstig is.

We helpen u graag bij het analyseren van het financieringsvoorstel. Ook adviseren wij hoe u de afhankelijkheid van uw bedrijf kunt verminderen. Bijvoorbeeld door een wijziging in de bedrijfsstructuur.


Wij adviseren u ook graag
bij kwesties over:

•      (Her)financieringen

•      Vestiging en uitwinning van zekerheden (o.a. pand en hypotheek)

•      Borgstellingen

•      Hoofdelijke aansprakelijkheid

•      Leasetransacties


De ruime kennis en ervaring die wij opdoen bij het afwikkelen van faillissementen en het begeleiden van wettelijke schuldsaneringstrajecten, zijn bij deze advisering een groot voordeel.

Deze experts staan achter u
mr. Suzan Winkels-Koerselman
Eén van de oprichters en partners van kantoor en bedreven curator en procesadvocaat.
mr. Bastiaan Rolevink
Advocaat die met zijn vasthoudendheid en nuchtere kijk op zaken de juiste ondersteuning biedt.