De 2 meestgestelde vragen aan mij als advocaat zijn:

1) Wat kost je? (En kan het niet goedkoper?)
2) Kun je een bepaald resultaat garanderen?

Het antwoord
Het is bij aanvang altijd onduidelijk welke kosten er met een bepaald advies, of een procedure gemoeid zullen zijn. Dat hangt van diverse factoren af. Hoeveel tijd moet je aan een bepaalde zaak besteden? In het geval van een procedure moet je ook rekening houden met griffierecht en kosten van de deurwaarder. Het kan zo zijn dat de wederpartij zich in een procedure niet verweert, wat de kosten in de regel aanzienlijk zal verminderen. Doet de wederpartij dat wel, dan zullen de kosten weer hoger zijn. Ook een advies kan flink in de papieren lopen. Met name als er steeds meer informatie boven water komt die toch van belang is voor de zaak en een deugdelijk advies. Het is een dooddoener, maar iedere zaak is anders, dus ook het kostenplaatje.

Altijd een risico
Verder kan ik geen resultaten garanderen, zeker geen eindresultaat in een procedure. Ik kan niet met zekerheid voorspellen hoe een rechter zal oordelen. Zou ik wel een bepaald eindresultaat garanderen, dan ben ik in mijn ogen een slechte advocaat. Procederen is kostbaar en onzeker. In die zin neem je als cliënt altijd een risico als je een procedure opstart. Dat laat ik ook altijd duidelijk weten aan mijn cliënten.

Tip: ben zo volledig mogelijk
Mijn tip aan toekomstige cliënten is om geen zaken te verzwijgen of ergens omheen te draaien. Wees zo volledig mogelijk naar je advocaat. Die advocaat is ervoor jou, kent een vertrouwelijke relatie met jou als cliënt en moet het doen met de input die hij of zij van jou krijgt. Als je je advocaat volledig inlicht over alle feiten en omstandigheden en het bewijs dat je hebt, krijg je de beste inschatting van tijd, kosten en haalbaarheid van je zaak.

Heb je een andere vraag? Neem gerust contact met me op via brolevink@turnaroundadvocaten.nl