Op 31 augustus 2023 heeft staatssecretaris Van Rij de Tweede Kamer een update gegeven op de stand van zaken met betrekking tot de coronabetalingsregelingen en het saneringsbeleid van de Belastingdienst. Onderdeel van deze brief was destijds onder andere de verlenging van de tijdelijke instructie saneringen, welke regeling per 1 oktober 2023 zou aflopen. Deze tijdelijke regeling is met de brief van staatssecretaris Van Rij verlengd tot 1 april 2024. Deze termijn verloopt aanstaande maandag en inmiddels wijst alles erop dat het ‘soepele beleid’ van de Belastingdienst niet zal worden verlengd en dat dit beleid per 1 april aanstaande voorbij zal zijn.

Op grond van de Leidraad Invordering geeft de Belastingdienst slechts haar goedkeuring aan een akkoord onder de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) als aan de Belastingdienst een dubbele uitkering toekomt ten opzichte van hetgeen aan de concurrente crediteuren wordt aangeboden. Op grond van artikel 384 lid 4 sub a Fw dienen de mkb-schuldeisers in beginsel 20 procent van hun vordering te ontvangen onder het akkoord, tenzij zwaarwegende gronden een uitkering van minder dan 20 procent rechtvaardigen. Dit houdt in dat de Belastingdienst in een WHOA-akkoord ten minste 40 procent van haar vordering zal moeten ontvangen. Onder de tijdelijke instructie saneringen ging de Belastingdienst echter akkoord met een gelijk percentage als de concurrente crediteuren, te weten ten minste 20 procent van de vordering. Per 1 april 2024 zal naar alle waarschijnlijkheid het soepele beleid van de Belastingdienst eindigen en zal de Belastingdienst terugvallen op de Leidraad Invordering en slechts akkoord gaan met een WHOA-akkoord als zij een dubbele uitkering krijgt ten opzichte van de concurrente crediteuren.

Is jouw onderneming op dit moment bezig met de voorbereiding van een WHOA-akkoord voor de schuldeisers van je onderneming? Of ben je voornemens een WHOA-akkoord aan te bieden aan je schuldeisers? Zorg dat je verzoek uiterlijk op 1 april aanstaande bij de Belastingdienst is aangeleverd. In dat geval zal je verzoek worden behandeld aan de hand van de tijdelijke instructie saneringen. Of de Belastingdienst na 1 april 2024 dit beleid in de praktijk zal voortzetten, moet in de komende maanden blijken.

Heb je vragen over de WHOA of over het beleid van de Belastingdienst, neem een kijkje op www.whoa-mkb.nl of neem contact op met mij of een van mijn collega’s via lvanderheijden@turnaroundadvocaten.nl.