Ik word gebeld door een vriendin die in het verleden werkzaam is geweest bij Perry Sport. Nog altijd heeft ze daar collega’s werken met wie ze nog vaak contact heeft. “Floris, Perry Sport is failliet!” Ik check gauw het nieuws en kijk wie als curator is benoemd. Noem het beroepsdeformatie maar bij mij zelf denk ik; “die heeft een ‘mooi’ faillissement”. Ondertussen krijg ik de vraag wat dit nou betekent voor haar oud-collega’s, wat gaat de curator doen en wat betekent dit voor de onderneming. Allemaal vragen die voor mij zo logisch zijn, maar voor iemand die nog nooit met een faillissement in aanraking is gekomen, heel begrijpelijk. Zelf mocht ik curator zijn van de kledingketen Houtbrox , een vergelijkbaar faillissement.

Werknemers
Eén van de eerste maatregelen die een curator neemt, is het ontslag van de werknemers. In een faillissement is er doorgaans geen geld om de loonbetalingen aan de werknemers te doen. Gelukkig hebben wij daarvoor een vangnet in Nederland, namelijk de zgn. loongarantieregeling. Deze kan bij een faillissement pas in werking treden, als de curator over gaat tot het ontslag. Hoe eerder de curator het ontslag aanzegt, hoe eerder het UWV aan de slag kan. Dit is weer relevant omdat het UWV enige tijd nodig heeft om de gegevens te verwerken alvorens tot een eerste uitkering te komen aan de werknemers. Doorgaans lukt het in faillissementen niet om de salarissen op de gebruikelijke datum, meestal rond de 25e van de maand, te voldoen maar afhankelijk van de interne organisatie van de onderneming en voortvarendheid van de curator lukt het UWV dit meestal binnen 4 a 6 weken na datum faillissement te voldoen.

Op basis van de loongarantieregeling vergoedt het UWV onder meer;
  • Het achterstallig loon met betrekking tot de periode van (maximaal) 13 weken voorafgaand aan de dag van opzegging;
  • Het loon over de opzegperiode met een maximum van 6 weken (inclusief vakantiegeld, pensioenpremies etc.);
  • Niet-betaald vakantiegeld, pensioenpremies en niet-genoten vakantiedagen met betrekking tot de periode vanaf maximaal een jaar voorafgaand aan de opzegging.

Leveranciers
Een andere handeling van de curator is het verzoeken van een afkoelingsperiode bij de rechtbank. Dit doet een curator doorgaans om de ondernemingsactiviteiten enigszins ‘ongestoord’ voort te kunnen zetten. Zo hebben leveranciers in de regel een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van de geleverde spullen. Deze spullen liggen in de winkel en worden verkocht door de curator. Begrijpelijk dat een leverancier die niet betaald heeft gekregen graag zijn spullen terug wilt op grond van een contractuele eigendomsvoorbehoud. Maar als de spullen uit de winkels worden gehaald, dan kan de curator ook moeilijk de winkels open houden en spullen nog verkopen. Een eventuele doorstart (zie ook hierna) raakt hiermee uit zicht. Met een door de rechtbank afgekondigde afkoelingsperiode in de hand kan de curator deze leveranciers tegen houden. Het in weerwil van een afkoelingsperiode terug halen van de spullen door een leveranciers is dan namelijk strafbaar. Betekent dat de curator zich helemaal niks hoeft aan te trekken van een eigendomsvoorbehoud? Uiteraard niet, in Houtbrox hebben wij met alle leveranciers afspraken gemaakt en de verkochte kledingstukken na datum faillissement uiteindelijk netjes afgerekend. Dat ging in ons geval zelfs zo goed dat gedurende faillissement leveranciers nog spullen hebben geleverd. Dit alles om samen met ons en de werknemers een succesvolle doorstart te bewerkstelligen.

Open houden winkels
De curator wordt door de rechtbank aangesteld om ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers alle goederen van failliet te gelden te maken. De alsdan gerealiseerde opbrengst wordt daarna verdeeld onder de schuldeisers. Hoewel de curator er voor kan kiezen om alle winkels te sluiten, het personeel naar huis te sturen en alle spullen die niet terug kunnen worden gehaald door leveranciers op grond van een eigendomsvoorbehoud via een veiling te verkopen, kiest hij er in de regel voor om de winkels open te houden om zodoende een ‘doorstart uit faillissement van de onderneming’ te bewerkstelligen. Waarom? Omdat de verkoopopbrengst van een aantal winkels, ingericht, met voorraad en mogelijk met het in dienst treden van een aantal (oud) medewerkers meer zal opbrengen dan een veiling. Nu het loon van de medewerkers van failliet nog 6 weken wordt doorbetaald door het UWV heeft dus de curator maximaal 6 weken de tijd om een doorstart-kandidaat te vinden die tegen een goede koopsom bereid is de activa/activiteiten over te nemen om daarmee een doorstart te maken. Dit laatste was ons in Houtbrox gelukt met Berden (zie https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2303605/houtbrox-maakt-doorstart-modeketen-overgenomen-door-berden-uit-limburg).

Afrondend
Bij Perry Sport zal het proces naar verwachting vergelijkbaar verlopen. Een uitdagende periode waar veel op het bordje komt van de curator en de medewerkers die ondanks de domper van het faillissement en het aangezegde ontslag nog enkele weken zullen moeten doorwerken (hetgeen pittig is voor hen). Hopelijk lukt het partijen om een goede doorstart kandidaat te vinden die een gedeelte van de winkels overneemt. Dat zou fijn zijn voor de werknemers omdat zij dat snel weer een nieuwe baan hebben maar ook voor ons, want wie is niet groot geworden met de spullen van Perry Sport?