Vrijdag 20-03-2015

De nieuwe digitale Beroepsopleiding betekent ook een nieuwe manier van tentamen maken, althans voor mij. Voorheen nam ik plaats achter een tafeltje in een collegezaal met daarop een aantal vellen papier en een pen. Ik nam mijn wettenbundels en rechtspraak mee en na drie uur pennen verliet ik de zaal met een verkrampte hand en vol vertrouwen in een goede uitkomst. Mijn eerste tentamen in de Beroepsopleiding was daarom voor mij een compleet nieuwe ervaring ten opzichte van mijn universitaire tentamens.

Begin februari reis ik voor mijn tentamen af naar de Vrije Universiteit in Amsterdam. In zoverre geen verandering waar te nemen: ik neem nog steeds plaats aan een tafeltje in een collegezaal, alleen – minor detail – is het deze keer niet bij de beste rechtenfaculteit van Nederland. Dit keer liggen echter geen vellen papier op mijn tafel, maar staat daar een computer. Het toetsenbord en de muis hangen aan een magneetstrip aan de zijkant van de tafel. Stipt om 10:30 uur mogen we beginnen en gaat het scherm aan. Exact drie uur later gaat het scherm ook vanzelf weer uit. In de blessuretijd snel nog even je zin afschrijven, zit er bij de nieuwe Beroepsopleiding dan ook niet meer in.

Het tentamen zelf bestaat vervolgens uit twee onderdelen: het eerste gedeelte bestaat uit open vragen en het tweede gedeelte zijn gesloten vragen, in de volksmond ook wel ‘multiple gok’ genoemd. Vooral dit tweede gedeelte boezemde mij angst in, want ik heb gedurende heel mijn studie nog nooit een meerkeuzevraag gehad. Ik heb daarom vooraf geoefend met de drie oefententamens die beschikbaar waren. Vreselijk! Je krijgt bijvoorbeeld een vraag waarbij het antwoord zowel ‘A’ als ‘C’ kan zijn. Als dit een open vraag was, kon ik mijn antwoord ten minste nog beargumenteren, maar bij multiple gok is dat geen optie. En dat terwijl ik nog de indruk had dat rechten toch veelal ging om het kunnen motiveren van verschillende standpunten (het kan zowel A als C zijn). Of nog erger: de vraag is juridisch niet geheel juist geformuleerd, althans dat vind ik dan. Pas bij het lezen van het antwoordmodel snap ik waar de vraag op doelde. Heel frustrerend allemaal.

Tijdens mijn voorbereiding kreeg ik nog een tegenslag te verwerken. Ik heb in Nijmegen gestudeerd en daar nam ik naast mijn wettenbundel ook veel rechtspraak mee naar het tentamen. Dat niet alleen, ik schreef de namen van uitspraken in mijn wettenbundel bij de juiste artikelen in de kantlijn. In de Beroepsopleiding mocht ik daarentegen alleen mijn wettenbundel meenemen. En het schrijven van een naam van een uitspraak in de kantlijn was niet toegestaan. Moest ik alle rechterlijke uitspraken dan uit mijn hoofd kennen? Ja, daar kwam het op neer. Gelukkig voor mij waren het niet veel uitspraken, maar toch vond ik het vreemd. In de praktijk werken alle advocaten namelijk met een wettenbundel waar de belangrijkste uitspraken standaard bij het wetsartikel staan. Waarom moet ik het voor mijn tentamen dan uit mijn hoofd weten?

Na drie uur was ik verlost van deze eerste beproeving. Ik liep ditmaal niet de zaal uit vol vertrouwen in een goede uitkomst maar bij mij overheerste eerder een gevoel van opluchting dat het tentamen erop zat. Hoewel ik verwacht dat ik het tentamen heb gehaald, ben ik zeer benieuwd naar de uitslag. Helaas laat die voorlopig nog even op zich wachten.

De digitale tentamens in de nieuwe Beroepsopleiding zijn voor mij een compleet nieuwe ervaring, waar ik nog even aan moet wennen. In ieder geval heb ik voortaan geen verkrampte hand meer, maar een muisarm.