Eindhovens Dagblad | 25 oktober 2014 | door: Henk van Weert

Best – Vervolging van “foute” bestuurders van failliete bedrijven is en blijft moeilijk. Het Openbaar Ministerie heeft daar onvoldoende mankracht voor. Er is nieuwe wetgeving op komst, maar daar wordt niet veel van verwacht. Dat is de overtuiging van curator mr. drs Floris Dix van Turnaround Advocaten in Best. Dix doet veel faillissementen. Hij stuit in zulke zaken regelmatig op situaties die niet in de haak zijn. Het gaat dan om zogenaamd paulianeus handelen. De eigenaar van het bedrijf heeft nog snel voor zichzelf geld of goed aan het bedrijf onttrokken, om te voorkomen dat dit in het bankroet mee gaat.

Daardoor worden schuldeisers benadeeld. Niet zelden treft de curator een lege boedel aan. Als de curator het geld of de goederen niet terug krijgt, kan hij aangifte doen bij het Openbaar Ministerie om de malafide bestuurder strafrechtelijk te laten vervolgen.

Dix doet zelf twee tot drie keer per jaar aangifte. Maar vaak gebeurt er daarna helemaal niets. “Aangiftes worden met alle welwillendheid in ontvangst genomen, maat vaak krijg je als antwoord dat er niets met de zaak gedaan wordt. Bij het OM ontbreekt het aan capaciteit. In kwantitatieve zin – te weinig mankracht -, maar ook in kwalitatieve zin, te weinig specialisatie om er in te kunnen duiken,” zegt Dix. Onder curator is dit een bron van ergernis en frustratie, te meer daar gedupeerden hun boosheid en onbegrip vaak richting curatoren ventileren.

Er is geen sprake van onwil bij het OM, signaleert hij. “Ik begrijp dat er kamervragen aankomen over deze kwestie, ik merk ook dat Minister Opstelten er iets aan wil doen, maar ik vraag me af of het helpt.”

Er is een nieuwe wet Civielrechtelijk Bestuursverbod op komst. Die moet voorkomen dat malafide bestuurders ooit nog een bedrijf kunnen leiden. Dix denkt dat de praktijk weerbarstig blijft. “Met die nieuwe wet tref je ze niet, denk ik. Ze zetten gewoon een stroman in of ze maken een constructie waarin het lastig wordt om te bepalen wie feitelijk de leiding heeft van een bedrijf. Doorgewinterde lieden weten best hoe ze zo`n wet moeten omzeilen.”