Vlees Selten BV blijft voorlopig in opslag

De Voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in het kort geding dat curator Van der Meer van de failliete Vleesgroothandel Willy Selten BV heeft aangespannen tegen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De rechter heeft het verzoek van de curator afgewezen. De curator beraadt zich over vervolgstappen. Tot die tijd blijft de twee miljoen kilo vlees van het failliete bedrijf opgeslagen in de vrieshuizen.

Volgens de rechter bestaat er op dit moment nog te veel twijfel over de administratie van het failliete bedrijf. De curator beschikt niet over de volledige administratie. Deze is in handen van de NVWA. Met gegevens die de curator wel ter beschikking stonden, heeft een extern deskundige onderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek was de conclusie van de curator dat al het vlees in de vrieshuizen afkomstig is van EU-erkende slachterijen. Dat betekent dat een dierenarts het vlees heeft goedgekeurd voor menselijke consumptie. De kosten van de opslag van het vlees komen ten laste van de diverse schuldeisers.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2013:280

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marion van der Voort, telefoon 06-15425671