In een voorlopige voorzieningsprocedure die op 17 december zal worden behandeld door de Voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven zal curator Van der Meer de rechter vragen om een oordeel te geven over de voorraad vlees van Vleesgroothandel Willy Selten B.V. en Wiljo Import en Export B.V. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit heeft vandaag het verzoek van de curator om de vriesvoorraad vlees voor menselijke consumptie vrij te geven afgewezen.

De curator verzoekt de rechter om de Staatssecretaris van Economische Zaken/de NVWA op te dragen hem in staat te stellen het vlees op korte termijn te verkopen . De curator meent dat voldoende is aangetoond dat, met inachtneming van de door hem voorgestelde aanpak, het vlees veilig is voor menselijke consumptie. Onderdeel van deze aanpak is het vernietigen van vlees dat mogelijk besmet is met het diergeneesmiddel fenylbutazon en het heretiketteren van het vlees.

De deskundige van de curator heeft, samen met een medewerker van de NVWA, minutieus onderzoek gedaan naar de herkomst van het vlees. Hiervoor zijn steekproeven gedaan. Het onderzochte vlees is afkomstig van EU-erkende slachterijen wat betekent dat er sprake is van vlees dat door een officiële dierenarts geschikt is bevonden voor menselijke consumptie. Deze conclusie werd gezamenlijk met de medewerker van de NVWA getrokken. De NVWA stelt zich op standpunt dat het vlees desondanks niet mag worden verkocht omdat de administratie van Selten niet betrouwbaar zou zijn.

Hierdoor wordt de curator gedwongen om de zaak alsnog voor te leggen aan de rechter. De taak van de curator is om uit de boedel van de failliete onderneming zo veel mogelijk schuldeisers te voldoen. Dit wordt hem door het standpunt van de NVWA onmogelijk gemaakt. Als hij het vlees niet mag verkopen, loopt hij de opbrengst van de verkoop van het vlees mis. In plaats hiervan moet hij de kosten van de opslag van het vlees voldoen én de aanzienlijke kosten die zijn verbonden aan de vernietiging van het vlees. Nog langer wachten met de verkoop van het vlees is niet mogelijk in verband met de houdbaarheid van het vlees.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marion van der Voort, telefoon 06-15425671