De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit heeft op 15 maart jl. bij drie vrieshuizen beslag gelegd op de voorraad nog te verhandelen vlees van Vleesgroothandel Willy Selten B.V. De curator heeft hiertegen op 25 april jl. formeel bezwaar aangetekend bij de NVWA/Staatssecretaris van Economische Zaken. De curator heeft bij het indienen van het bezwaar aan de Staatssecretaris de gelegenheid gevraagd om binnen zes weken een inhoudelijke onderbouwing van het bezwaar te geven.

De curator is bezig om contact te leggen met de NVWA om inzage te krijgen in de in beslag genomen administratie. De curator wil onderzoeken of het mogelijk is de herkomst van de vriesvoorraad vast te stellen zodat de vriesvoorraad na goedkeuring door de NVWA en in overleg met Rabobank als pandhouder kan worden verkocht. Er hebben zich inmiddels twee kandidaat kopers voor de vriesvoorraad bij de curator gemeld.

Dit bericht van de curator is uitsluitend bedoeld om het publiek te informeren over de afwikkeling van het faillissement, zodra er zich nieuwsfeiten hebben voorgedaan. Op de inhoud van het bericht kan door de betrokkenen in het faillissement in rechte geen beroep worden gedaan.

Media kunnen voor vragen contact opnemen met onze woordvoerder Marion van der Voort, 06-15425671. Overige partijen kunnen met ons kantoor in contact treden.