De curator heeft kennis genomen van de uitspraak van de Voorzieningenrechter van het CBB van vandaag http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BZ7358. Hij dient de uitspraak nog te bestuderen en de gevolgen daarvan met alle betrokkenen te bespreken. Over de status van de voorraad van 2 miljoen kilo vlees die in de koelcellen staat opgeslagen voert de curator binnenkort overleg met de Rabobank als (pretens) pandhouder van dat vlees.

De directie van failliet heeft aangegeven niet in verzet te gaan tegen de uitspraak tot faillietverklaring. De curator zal na toestemming van de Rechter – Commissaris zo spoedig mogelijk overgaan tot ontslag van het personeel van failliet. Er heeft reeds telefonisch overleg met de FNV plaatsgevonden.

Disclaimer: De persberichten van de curator zijn uitsluitend bedoeld om het publiek te informeren over de afwikkeling van het faillissement, zodra er zich nieuwsfeiten hebben voorgedaan. Op de inhoud van het persbericht kan door de betrokkenen in het faillissement in rechte geen beroep worden gedaan.