Op dit moment wordt overwogen om in verzet te gaan tegen de uitspraak tot faillietverklaring. Op grond van de Faillissementswet kan een schuldenaar, zo hij niet is gehoord op de behandeling van de aanvraag tot faillietverklaring, dit gedurende veertien dagen doen. Men verwacht echter op korte termijn daarover te beslissen. Tot die tijd zal de curator zijn werkzaamheden beperken en vooralsnog niet tot ontslag van de werknemers overgaan.

Disclaimer:

De persberichten van de curator zijn uitsluitend bedoeld om het publiek te informeren over de afwikkeling van het faillissement, zodra er zich nieuwsfeiten hebben voorgedaan. Op de inhoud van het persbericht kan door de betrokkenen in het faillissement in rechte geen beroep worden gedaan.