Op 16 april 2013 is door de Rechtbank Oost-Brabant op aanvraag van twee werknemers het faillissement uitgesproken van Vleesgroothandel Willy Selten B.V. met benoeming van mr. J.A. van der Meer van Turnaround Advocaten te Best tot curator.

De curator heeft zich nog niet door alle betrokkenen, zoals bank, de directie/aandeelhouder(s) en het personeel, kunnen laten informeren.

Zodra de curator meer bekend is volgt er een nieuw bericht op de website van kantoor. Dit zal bekend worden gemaakt op het Twitter account van kantoor @turnaroundadvoc

De curator zal voorlopig zijn informatievoorziening tot de website van het kantoor beperken.


Disclaimer: De persberichten van de curator zijn uitsluitend bedoeld om het publiek te informeren over de afwikkeling van het faillissement, zodra er zich nieuwsfeiten hebben voorgedaan. Op de inhoud van het persbericht kan door de betrokkenen in het faillissement in rechte geen beroep worden gedaan.