Op 8 september 2022 las ik in het FD en op Rijksoverheid.nl dat de Belastingdienst voor bepaalde ondernemingen de aflossingstermijn voor de door Corona opgelopen belastingschulden verlengt naar zeven jaar, in plaats van de reguliere vijf jaar. Sommige ondernemers geeft dit lucht, maar vaak hebben ondernemers met meer schulden te kampen. In dat geval kan het saneren van de schulden een passendere oplossing zijn. Zeker nu de Belastingdienst tevens expliciet heeft aangegeven tot en met 30 september 2023 meer welwillend te zijn t.a.v. dit soort verzoeken. Wil je saneren, dan is nu dus het moment.

Verlenging terugbetalingstermijn belastingschuld
De verlenging van de terugbetalingstermijn voor de verschuldigde belastingen van vijf naar zeven jaar geeft lucht. Het enkel verlengen van de terugbetalingstermijn verandert helaas niet de hoogte van de belastingschuld. Indien deze problematisch hoog is voor de verdiencapaciteit van je onderneming, geeft twee jaar betalingsuitstel onvoldoende ruimte om in een gezonde situatie van de onderneming te komen. Er kunnen namelijk ook nog andere redenen, gebeurtenissen en oorzaken zijn waardoor er onvoldoende perspectief is op volledige uitbetaling van alle schulden die je onderneming heeft. Dat hoeft echter niet altijd een faillissement te betekenen. Er zijn alternatieven om de schuldenkant van de onderneming te herstructureren (waaronder de belastingschulden), zodat een in de kern gezonde onderneming voort kan blijven bestaan buiten faillissement.

Saneren van schulden
Als je het hebt over het saneren van schulden, kan dat buitengerechtelijk of via een WHOA-procedure. Voordelen van een buitengerechtelijk minnelijk akkoord is dat het aanzienlijk minder duur is, maar in dat geval moeten ook echt alle crediteuren instemmen met het voorgestelde akkoord. Eén crediteur die niet instemt kan het akkoord blokkeren. In dat geval kan een WHOA een uitweg bieden, mits daarvoor voldoende liquide middelen beschikbaar zijn.

Een WHOA-procedure kost namelijk behoorlijk wat geld. Momenteel zijn de griffierechten voor het indienen van een homologatieverzoek € 8.519 of € 5.737. De regering heeft een wetsvoorstel ingediend, wat momenteel nog ter consultatie ligt, voor het verlagen van de griffierechten naar € 676, dus hopelijk geeft dat in de toekomst wat meer lucht. Naast griffierechten moet je bij de kosten van een WHOA ook denken aan de bekostiging van het adviseringstraject en het betalen van de observator of herstructureringsdeskundige (als deze wordt benoemd). Een WHOA-traject kan in dat geval al snel in de papieren lopen. Een buitengerechtelijk minnelijk traject heeft in dit opzicht dus de voorkeur, zeker als de crediteuren over het algemeen bereid zijn om mee te werken aan een mogelijk akkoord.

Welwillende Belastingdienst
Momenteel kijkt de Belastingdienst meer welwillend naar saneringsverzoeken van schulden zowel buitengerechtelijk als via de WHOA. Via de WHOA is het mogelijk om de Belastingdienst als aparte klasse op te nemen en hetzelfde percentage aan te bieden als aan de concurrente schuldeisers. Normaal moet aan de Belastingdienst een dubbel percentage aangeboden worden ten opzichte van de concurrente schuldeisers. Deze welwillende houding van de Belastingdienst is maar voor een beperkte periode aanwezig; de Belastingdienst heeft de deadline op eind september 2023 gezet.

Indien je de schulden van je onderneming wilt saneren, is tijdige signalering en sanering daarvan belangrijk. Indien het spreekwoordelijk “vijf voor twaalf” is, is het buiten faillissement saneren van de schulden vele malen lastiger dan dat je tijdig signaleert dat je in de problemen kan komen.

Wil je meer informatie over het saneren van schulden of praten over mogelijke oplossingen voor jouw onderneming, zeker nu de Belastingdienst een welwillende houding heeft? Neem dan snel contact op met ons!