Op 28 april 2022 heeft het Europese Hof van Justitie in de zaak Heiploeg geoordeeld dat een pre-pack onder de uitzondering van overgang van onderneming kan vallen. De regels van overgang van onderneming bepalen in beginsel dat werknemers van rechtswege in dienst treden bij de doorstarter, wanneer een onderneming wordt overgedragen. Deze regels gelden niet bij faillissement. Dat geldt ook in het geval van een pre-pack mits deze pre-packprocedure wettelijk wordt vastgelegd. Het wetsvoorstel WCO-I dat hiervoor moet zorgen, ligt al geruime tijd op de plank en het zou goed zijn als de Eerste Kamer nu doorpakt om die wettelijke basis te creëren. Of de wetgever dit ook daadwerkelijk doet, is overigens nog onduidelijk.

De vraag die vervolgens rijst, is: hoe voer je een goede pre-packprocedure uit? In een artikel van 2015 dat is gepubliceerd in het Tijdschrift van Curatoren heeft Floris dat aan de hand van het wetsvoorstel overzichtelijk op een rij gezet. Dit artikel is met de uitspraak van het Europese Hof opnieuw actueel geworden en willen we jullie dus niet onthouden. Uiteraard heeft Floris waar nodig de stappen aangepast op basis van de ontwikkelingen tot heden.

Het artikel kun je lezen via deze link: 20220609.artikel_Hoe voer je een goede prepack procedure uit.docx

Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen hebben over de pre-pack, schroom dan niet om met Floris Dix of een van zijn collega's contact op te nemen. Wij staan achter u.