Hoewel de pre-pack mijns inziens nooit weg is geweest en zeker niet afgeschreven kon worden, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie vandaag (28 april 2022) een einde gemaakt aan alle onzekerheid. In haar prejudiciële beslissing in de zaak Heiploeg heeft het Hof laten weten dat een pre-pack toegepast kan worden zonder dat de regels van overgang van onderneming van toepassing zijn. Dat biedt kansen!


Uitspraak Hof in zaak Heiploeg
De regels van overgang van onderneming bepalen dat werknemers van rechtswege in dienst treden bij de doorstarter, wanneer een onderneming wordt overgedragen. Deze regels gelden niet bij faillissement en er bestond onduidelijkheid over de vraag wat het geval is bij een pre-pack.

Het Hof heeft in haar uitspraak twee vragen beantwoord (ik bespaar jullie de juridische details 😉) die er kortgezegd op neerkomen dat de regels van overgang van onderneming niet van toepassing zijn op een pre-pack, mits deze pre-packprocedure wettelijk wordt vastgelegd. Hoog tijd dus, om het wetsvoorstel WCO I – dat al geruime tijd in de koelkast ligt – in te voeren en zo die wettelijke basis te creëren.

Stille bewindvoering
De WCO I voorziet in twee vormen van stille bewindvoering, zijnde een voorbereiding op een komend faillissement. De eerste in de vorm van een zogenaamde pre-pack (doorstart op datum faillissement) en de tweede in de vorm van een stille voorbereiding (gecontroleerde liquidatie na datum faillissement).

WCO I-novelle
Omdat eerder gevreesd en verwacht werd, dat in het geval van een pre-pack de regels van overgang van onderneming wél van toepassing waren, heeft de wetgever bedacht om tot een aangepaste wet te komen. Deze zogenaamde WCO I-novelle die ontwikkeld was om de stille voorbereiding een wettelijk grondslag te geven voor ondernemingen en/of organisaties die een maatschappelijk belang dienen (zoals een ziekenhuis), kan hiermee de prullenbak in. Dat is mooi, want aan deze regeling zaten de nodige haken en ogen, zeker voor de beoogd curator en de inkleuring van de vraag ‘wat een maatschappelijk belang is’.

Praktijkregels
Over het wetvoorstel WCO I dat dus al lang op de plank ligt, is reeds het nodige gezegd en geschreven. Sterker nog, de specialisten Vereniging Insolventierecht voor Advocaten, Insolad, heeft de praktijkregels voor beoogd curatoren inmiddels sinds 15 september 2015 klaarliggen (zie https://www.insolad.nl/regelgeving/praktijkregels-beoogd-curator/). Deze praktijkregels kunnen nu ongewijzigd toegepast worden.

In de praktijk
Heb je behoefte aan meer informatie over stille bewindvoering en/of zou je een presentatie willen krijgen over een echte pre-pack-casus? Bel me dan, want ik heb er één op de plank liggen. Een pre-pack-casus zoals die bij invoering van het wetsvoorstel WCO-I uitgevoerd zou moeten worden. De casus dateert van 2014/2015 en geeft een goed beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de regeling.