Afgelopen woensdag en donderdag was er in het nieuws geen ontkomen aan: volgens de KvK dreigen ruim 200.000 bedrijven failliet te gaan. Wordt de spreekwoordelijke soep daadwerkelijk zo heet gegeten?Onzeker ondernemersklimaat
De opstapeling van uitstel van belastingschulden, die door de overheid binnenkort weer worden teruggevorderd, en onder meer de inflatie en oorlog in Oekraïne resulteren in een onzeker ondernemersklimaat. Momenteel is het aantal faillissementen nog altijd erg laag. In het eerste kwartaal van dit jaar waren dat er een kleine 500. Een kleine stijging in vergelijking met de eerste drie maanden van 2021. Verder is er nog geen sprake van een extreme (recente) stijging in het aantal faillissementen.

Het is dan ook de vraag of op relatief korte termijn 200.000 bedrijven failliet dreigen te gaan. Ik verwijs u in dit kader ook naar de blog van collega Floris Dix van mei 2021 waar toen óók (door onder andere de KvK) voorspeld werd dat een faillissementsgolf eraan zat te komen. Dit is tot op heden uitgebleven.

Alternatieven voor een faillissement
Gelukkig zijn er namelijk ook alternatieven voor een faillissement: zoals de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (de WHOA) of een minnelijk saneringstraject. Een herstructurering kan wellicht ook – indien tijdig gedaan – soelaas bieden. Via deze routes kan de passiefzijde van de onderneming gesaneerd worden, waardoor een in de kern levensvatbare onderneming kan blijven voortbestaan en een faillissement voorkomen wordt. Wij adviseren u hierover graag om een faillissement te voorkomen.

Voorkomen is beter dan genezen
Voorkomen is namelijk beter dan genezen. Bij financiële problemen is tijdig vooruitkijken cruciaal. Ik verwijs ook naar de blog van mijn collega Sandra Tijssen-Dellemijn. Laat u dus tijdig adviseren en voorkom erger, er zijn meerdere mogelijkheden om de sombere voorspellingen van de KvK wederom niet te laten uitkomen.