Turnaround Advocaten uit Best gaat met ingang van 1 januari 2020 samenwerken met Smink Advocaten uit Amersfoort. Door de samenwerking is de combinatie beter in staat om het mkb op het gebied van insolventie- en ondernemingsrecht te bedienen en faillissementen te behandelen.

Insolventie- en ondernemingsrechtspeciliasten bundelen krachten
Smink Advocaten zal vanaf 1 januari 2020, met behoud van haar juridische en economische zelfstandigheid, verder gaan onder de gemeenschappelijke naam Turnaround Advocaten. René en Bart Smink zijn als advocaat en curator werkzaam binnen de vestiging Amersfoort. Zij worden ondersteund door paralegal Matthieu Brink en secretaresse Els van Wandelen.

Nichekantoor met meer specialistische kennis en ervaring
Door de verbreding van de praktijk in de arrondissementen van de Rechtbank Oost-Brabant en de Rechtbank Midden-Nederland, en de groei van het kantoor, kan Turnaround Advocaten zich vanuit twee vestigingen als nichekantoor nog verder toeleggen op de behandeling van faillissementen als curator. Maar ook op het geven van advies op het gebied van faillissements- en ondernemingsrecht, het voeren van procedures op dat gebied en begeleiding bij doorstarts en overnames.

Meer informatie?
Neem contact op met Bart Smink (Amersfoort) op nummer 033 489 22 90 of met Jaap van der Meer (Best) op nummer 085 2010 010.