Minsiter S. Dekker heeft in januari jl. aangegeven een oplossing te willen vinden voor de rechtsonzekerheid omtrent de pre-pack procedure. Student Jessie Bertelink heeft ten behoeve van haar afstuderen een voorstel geschreven om deze rechtsonzekerheid op te lossen. In haar artikel leest u haar bevindingen. Mocht u haar hele scriptie willen lezen, dan kunt u deze bij ons opvragen. Jessie is benieuwd wat u ervan vindt, reageren mag ;-)