Dalende omzetten en stijgende loonkosten zijn de belangrijkste oorzaken van het faillissement van Huishoudelijke Hulp Pantein-Vivent (HHPV). Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de curator de heer mr. drs. F.P.G. Dix van Turnaround Advocaten. In januari 2015 is het faillissement van Huishoudelijke Hulp Pantein-Vivent uitgesproken. Een mogelijke overname van de contracten en 80% van de medewerkers door ZuidZorg vond geen instemming van de zeventien gemeenten. Ruim drie maanden na het faillissement heeft meer dan de helft van de ca. 1.800 medewerkers nog geen werk.

Het onderzoek is verricht door Hermes Advisory B.V. In het onderzoek stonden de volgende vragen centraal:

  1. Blijken uit de financiële analyse onregelmatigheden die mogelijk wijzen op onbehoorlijk bestuur?
  2. Welke feiten en omstandigheden hebben geleid tot het faillissement van HHPV?
  3. Was het gegeven de financiële situatie en de vooruitzichten van HHPV verantwoord om eind november 2014 een zuivere pre-pack uit te voeren?

Het onderzoeksrapport is vrijdag 26 juni gepubliceerd op de website van turnaroundadvocaten.nl.

Faillissement gevolg van minder inkomsten en stijgende loonkosten

Landelijke bezuinigingen zorgden ervoor dat gemeenten steeds minder complexe huishoudelijke hulp afnamen, de tarieven bijna niet geïndexeerd werden en het aantal uren zorg per klant in relatief korte tijd drastisch naar beneden moest. Als gevolg van nieuwe cao afspraken stegen de personeelskosten. Dit leidde in 2013 tot een financieel moeilijke situatie bij HHPV. Een reorganisatie in 2013 en een tweede reorganisatie in 2014 konden het tij niet keren. De organisatie kreeg te maken met een toenemend ziekteverzuim wat de financiële situatie verslechterde.

Resultaatfinanciering maakte het lastiger in 2014

Voor HHPV was medio 2013 nog niet duidelijk hoe alle contracten er voor 2014 zouden uitzien. De negen regiogemeenten Oss (Oss, Veghel, Landerd, Boekel, Sint-Oedenrode, Bernheze, Maasdonk, Boxmeer en Sint Anthonis), goed voor 40% van de omzet van HHPV, was hierin de grootste onzekerheid. Zij kozen net als de gemeente Den Bosch, een jaar eerder, voor een resultaatfinanciering. De regiogemeenten zijn in 2014 een pilot gestart, waarbij in tien maanden tijd het gemiddeld aantal uren terug moest van 3 uur naar 1,95 uur per week. Dit bleek voor HHPV niet mogelijk en zorgde voor zware verliezen.

Eind november 2014 kon HHPV niet langer aan haar betalingsverplichtingen voldoen en legde een verzoek tot stille bewindvoering (pre-pack) bij de Rechtbank in Den Bosch neer.

Behoorlijk bestuur

In de financiële analyse is onderzocht of er onregelmatigheden bleken die wezen op onbehoorlijk bestuur van (voormalige) bestuurders. Uit het onderzoek blijkt dat hiervoor geen aanwijzingen zijn gevonden.

Pre-pack verantwoord

Het onderzoek geeft ook antwoord op de vraag of het verantwoord was om eind november 2014 een zuivere pre-pack uit te voeren. Gezien de financiële situatie en vooruitzichten van HHPV op 30 november 2014 bleek uit het onderzoek dat het verantwoord was om een pre-pack fase te starten. In deze fase is een overeenkomst gesloten met ZuidZorg. ZuidZorg zou de contracten overnemen van HHPV en hierbij in elk geval 80% van het personeel werk aanbieden. De hulp aan de klant zou bij deze overname gecontinueerd worden. Bovendien bood ZuidZorg een koopsom waarmee de faillissementschuld kon worden voldaan.

Helft van de medewerkers nog geen werk

Gemeenten hebben de overname van de contracten door ZuidZorg afgewezen. Als belangrijkste redenen hiervoor gaven zij aan dat andere partijen meer zekerheid konden bieden in de kwaliteit van de dienstverlening en meer werknemers van HHPV een baan aangeboden zouden krijgen. In mei 2015 heeft minder dan 50% van de medewerkers van HHPV het werk hervat. Cliënten zijn bij sommige zorgaanbieders per direct in dienstverlening teruggegaan naar 1,5 uur per week. De kantelingsgespreken vonden later plaats.

Onderzoeksrapport

In het onderzoeksrapport staat een uitgebreide beschrijving van het onderzoek met antwoord op de vragen. Het onderzoeksrapport is te vinden op de website van www.turnaroundadvocaten.nl

Het 2e openbaar verslag met onderzoeksrapport vindt u hier.