Op 11 juni 2015 heeft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een wetsvoorstel ingediend dat ervoor moet zorgen dat erfgenamen beter worden beschermd tegen nalatenschapsschulden. In de praktijk blijkt namelijk dat erfgenamen al snel een nalatenschap zuiver aanvaarden, zonder dat zij zich hiervan bewust zijn. Bijvoorbeeld door het meenemen van spullen of het erkennen van een schuld van de erflater. Bij een zuivere aanvaarding accepteert de erfgenaam de nalatenschap zonder enig voorbehoud, waardoor hij vrij kan beschikken over alle nalatenschapsgoederen, maar hij ook met zijn privévermogen instaat voor alle schulden van de nalatenschap. Hierdoor kan een erfgenaam in grote financiële problemen komen. Om dit te voorkomen, wil de minister met het wetsvoorstel de regeling voor zuivere aanvaarding door een bepaalde gedraging verduidelijken. Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting daarop vind je hier.