Op 23 juni 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod en de herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. De wet civielrechtelijk bestuursverbod houdt in dat een bestuurder die in de periode voor het faillissement wangedrag heeft vertoond en/of faillissementsfraude heeft gepleegd voor maximaal vijf jaar een verbod opgelegd kan krijgen tot het uitoefenen van een bestuursfunctie. Hiermee wil de regering voorkomen dat frauduleuze bestuurders direct opnieuw als bestuurder aan de slag gaan. Het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod vind je hier.

De herziening strafbaarstelling faillissementsfraude introduceert onder andere een aparte strafbaarstelling voor de overtreding van de administratieplicht in geval van faillissement. De reden voor deze aparte strafbaarstelling is dat fraudeurs nu vaak de dans ontspringen, omdat de activa voorafgaand aan het faillissement zijn weggesluisd en opzettelijk geen administratie is bijgehouden. Dat maakt het voor de curator lastig om de fraude te onderzoeken, zeker indien sprake is van een lege boedel. Het wetsvoorstel herziening strafbaarstelling faillissementsfraude vind je hier