De wetgever is druk bezig met het moderniseren van de faillissementswet. Onderdeel daarvan is de Wet Continuïteit Ondernemingen I, waarin de “beoogd curator” wordt geïntroduceerd. Ook wel de “pre-pack” genoemd. Na lang wachten is de tekst van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals dat bij de Tweede Kamer ligt gepubliceerd.

Het is goed dat er voortgang wordt gemaakt, omdat wij denken dat dit een welkome aanvulling is op de huidige instrumenten van de verouderde faillissementswet. Bij inwerkingtreding van de wet zal dat een juridische basis geven om de pre-pack bij alle rechtbanken van Nederland te introduceren.