Sinds 1 januari 2021 kan je bedrijf worden gesaneerd door een akkoord te sluiten met de schuldeisers om daarmee een faillissement te voorkomen. De wet die hiervoor grondslag biedt is bekend als de “WHOA” (Wet homologatie onderhands akkoord). Op grond van de WHOA kan een ondernemer verzoeken om een observator of de rechtbank kan deze aanwijzen. Maar wat is de rol van de observator?

De WHOA stelt als vereiste dat een akkoord redelijk is voor de schuldeisers. Zij mogen niet slechter af zijn dan bij een faillissement. De waarde bij het akkoord moet daarbij eerlijk onder hen worden verdeeld. Logisch toch?

Juiste en volledige financiële gegevens en correcte informatievoorziening zijn hierbij cruciaal. Want met onjuiste of onvolledige financiële gegevens of door onjuiste informatievoorziening zullen betrokken partijen niet genegen zijn mee te werken. Met alsnog een faillissement tot gevolg.

Als ondernemer die wil saneren kan je verzoeken om een observator, maar de rechtbank kan ook zelf beslissen een observator aan te wijzen. Zo’n observator kijkt mee met de ondernemer bij de voorbereiding van een akkoord en:
  • Bewaakt daarbij de belangen van de schuldeisers;
  • Is onafhankelijk en heeft knowhow over de WHOA en het reorganiseren van ondernemingen;
  • Houdt toezicht op de totstandkoming van het akkoord;
  • Onderzoekt of de juiste informatie beschikbaar is om een akkoord aan te bieden;
  • Houdt het tijdspad in de gaten;
  • Informeert de rechtbank over zijn/haar bevindingen.

De ondernemer die een faillissement wenst te voorkomen en buitengerechtelijk wil saneren moet met de billen bloot. Want schuldeisers zullen bij een akkoord vaak genoegen moeten nemen met een aanzienlijke afschrijving. Die zitten niet te wachten op bull**** en hebben recht op een helder verhaal.

Vaak zal aanstelling van een observator dus niet nodig zijn met een goede clean cut voorbereiding van een aan te bieden akkoord. Wist je dat dat vaak gebeurt door samen met een adviseur het gesprek aan te gaan met je schuldeisers en andere stakeholders over je plannen? Belangrijk hierbij is een goede analyse van hun positie, zonder de boel onnodig op de spits te drijven en met een duidelijke uiteenzetting van de situatie en alternatieve scenario’s.

Wil je toch graag een onafhankelijke observator inzetten omdat een specifieke omstandigheid daar om vraagt? Dan ben ik daarvoor beschikbaar. En natuurlijk ook als de rechtbank hiertoe een verzoek doet.

Advies nodig bij het opstellen van het akkoord? Kijk dan op whoa-mkb.nl voor meer informatie. Daar vind je ook de WHOA game, speciaal ontwikkeld voor ondernemers die eens willen testen hoe de WHOA in zijn werk gaat.