Van een ondernemer wordt ook in tijden van Corona verwacht dat bij fors teruglopende omzetten niet te lang wordt gewacht met het aanvragen van een faillissement. Een moeilijke en met emoties gepaarde beslissing. Je onderneming is je kindje en loslaten is soms lastig. Maar tijdig en voortvarend handelen is vereist. Hoe ga je hier als ondernemer mee om en wanneer moet je écht stoppen?

Geen reëel uitzicht op voortbestaan
De stelregel is: als er geen reëel uitzicht meer is op voortbestaan, moet de stekker uit een onderneming worden getrokken. Gebeurt dat niet dan bestaat de serieuze kans dat een curator de bestuurder privé aanspreekt voor de schulden van de onderneming.

Maar wanneer is er geen reëel uitzicht meer op voortbestaan? Dit is in veel gevallen te voorzien met een liquiditeitsprognose. Een onmisbare tool om zicht te houden op de geldstromen in je onderneming. Een faillissement wordt immers uitgesproken om redenen van gebrekkige liquiditeit.

Liquiditeitsprognose
Wat moet uit zo'n prognose blijken? In ieder geval welke rechten en plichten er zijn die leiden tot inkomsten en uitgaven op liquiditeitsniveau. Het overzicht dient continue te worden bijgewerkt en uiteraard gebaseerd te zijn op juiste en actuele informatie. Een prognose op maandelijks niveau is voor veel ondernemingen voldoende. Dan heb je ook zicht op periodieke uitgaven zoals betaling van vakantiegeld.

Kan worden voorzien dat de inkomsten in de nabije toekomst onvoldoende zijn om de uitgaven te kunnen voldoen, dan komt het einde van de onderneming mogelijk in zicht. Is er daarbij:
  1. geen reëel zicht op het (tijdelijk) aantrekken van voldoende liquide middelen;
  2. kan er geen gebruik (meer) worden gemaakt van voor jouw onderneming afdoende dekking biedende steunmaatregelen van de overheid in verband met Corona en;
  3. kunnen geen goede afspraken worden gemaakt met schuldeisers ter overbrugging van een moeilijke periode of bij een bedrijfsbeëindiging buiten een faillissement

dan moet worden gestopt. Zie dit als een kantelpunt. Het belang van schuldeisers van de onderneming gaat dan vóór het belang van de onderneming.

Trek tijdig aan de bel
Ben je misschien minder sterk met cijfers binnen je onderneming of heb je geen goed zicht op alle contracten binnen je onderneming? Of doe je het graag op je eigen manier en is die eigen manier bij nader inzien misschien niet goed inzichtelijk en begrijpelijk voor anderen? In je schulp kruipen kan nadelig uitpakken als het 5 voor 12 is. Als curator zie ik regelmatig dat bestuurders - al dan niet onder druk en door stress - in de periode voorafgaand aan een faillissement belangrijke werkzaamheden laten liggen. Denk daarbij aan:
  • het (laten) bijwerken van de administratie;
  • het op toelaatbaarheid beoordelen van betalingen aan schuldeisers en transacties met derden of gelieerde partijen.

Van bestuurders wordt eenvoudigweg verwacht dat de administratie op orde is en er geen voor schuldeisers nadelige betalingen of transacties worden verricht.

Ken jezelf
Ken jezelf en vraag om hulp. Ook om te voorkomen dat een curator je na een faillissement aanwrijft dat je geen goed overzicht hebt gehad op de geldstromen in je onderneming en er geen goed zicht was op de verplichtingen en overlevingskansen van je onderneming. Ik help je graag, zonodig op de achtergrond, om de juiste beslissingen te nemen als bestuurder over het beëindigen van je bedrijf, binnen en indien mogelijk buiten het traject van een faillissement. Zo houd je tot het einde zelf de regie.