Hoewel mijn collega Jaap van der Meer in zijn laatste blog duidelijk maakt dat hij zich hekelt aan het wollig en ouderwets taalgebruik van advocaten, kan ik het niet laten..., daarom: Ik hoop dat u mij niet euvel duidt 😉 dat ik opnieuw uw aandacht vraag voor het volgende:

In ieder faillissement bij een zorgverlenende instantie dient een stille bewindvoering vooraf worden aangevraagd bij de rechtbank!

In het nummer van december 2015 van het Tijdschrift voor Curatoren (Mr drs. F.P.G. Dix, ‘Stille bewindvoering: van praktijk naar wetgeving’, Tijdschrift voor Curatoren, nr. 5/6 december 2015) vroeg ik al aandacht voor het instrument (WCO I) stille bewindvoering – in de volksmond ook wel Pre Pack genoemd – bij maatschappelijke faillissementen. Daarbij werden de voorbeelden aangehaald van de dossiers Estro kinderopvang en het Ruwaard van Putten Ziekenhuis.

Toen het FD in juni 2017 kopte ’Flitsfaillissement onzeker na uitspraak Hof’, dacht iedereen dat het gedaan was met de stille bewindvoering. Ik weigerde dat te geloven. In mijn blog ‘De pre-pack is misschien stervende, de stille voorbereiding is nog springlevend!’ ging ik onder meer in op het feit dat het wetsvoorstel WCO I (stille bewindvoering) een uitstekend instrument is om in stilte een faillissement voor te bereiden. Met name voor zogenaamde maatschappelijke faillissementen, zoals voor zorginstellingen.

De stille bewindvoering zorgt ervoor dat de beoogd curator de benodigde voorbereidingen kan treffen, zodat op het moment dat het faillissement wordt uitgesproken er een gedegen communicatieplan in werking treedt en dat cruciale activiteiten, bijv. het verlenen van zorg, door kunnen blijven draaien.

Naar aanleiding van de faillissementen van de Slotervaart- en IJsselmeerziekenhuizen werd er in 2019 door menigeen geroepen dat de stille bewindvoering een goed en bruikbaar instrument is voor zorginstellingen die komen te failleren. Zo werd er gesteld dat de complexiteit pleit voor een inwerkperiode en daarnaast zou continuïteit ook uit maatschappelijk oogpunt ontzettend belangrijk zijn. De WCO I zou juist voor zorginstellingen behulpzaam zijn om de verlieslatende onderneming te herstructureren of, indien de onderneming niet meer te redden is, op een ordentelijke wijze af te wikkelen.

Ik ben in afgelopen jaren driemaal betrokken geweest bij een stille bewindvoering van een zorginstelling. Tweemaal is mede door toedoen van de stille bewindvoering juist een faillissement voorkomen. Betrokkenheid van ‘onafhankelijke’ beoogd curatoren heeft daar onder andere bijgedragen aan het feit dat partijen tot een andere oplossing dan een faillissement zijn gekomen. Eén stille bewindvoering is uitgemond in een faillissement. Hier was de communicatie naar werknemers en zorgcliënten vanaf dag één operationeel en konden de zorg activiteiten goed gecontinueerd worden. (Overigens lijkt het er ook op dat alle rechtbanken medewerking verlenen aan een stille bewindvoering in geval van een zorginstelling.)
Daarnaast ben ik afgelopen jaren meermaals benoemd als curator bij een zorginstelling, waaronder in een recentelijk faillissement Hspo Zorgpunt. Hoewel betreffende faillissementen qua aantallen medewerkers en zorgcliënten beperkt lijken te zijn, zijn de uitgangspunten bij aanvang niet anders, namelijk focus op goede communicatie en het continueren van zorg.

Zonder voorbereiding zoals bij een stille bewindvoering, merk ik dat kostbare tijd in de eerste dagen van het faillissement verloren gaan om dit op orde te krijgen waarbij het leed eigenlijk al is geschied, namelijk onrust bij medewerkers en de zorgcliënten. Daarnaast sta je als curator met de rug tegen de muur bij dwangcrediteuren die van cruciaal belang zijn voor het continueren van de zorgactiviteiten. Gelukkig is het alle keren nog goed gedaan en is het vaak bij een teleurstelling gebleven en in een enkel geval een hoge betaling uit de boedel aan een dwangcrediteur, maar het zal eens een keer mis moeten gaan. Dat laatste wil je absoluut niet bij een faillissement waarbij mensen die zorg nodig hebben, betrokken zijn. Toch?!

Dus nogmaals mijn oproep, ben je betrokken of adviseer je een zorginstelling dat mogelijk komt te failleren, vraag tijdig een stille bewindvoering aan bij de Rechtbank. Heb je daarover vragen, bel me dan gerust!