In het vorige blog hebben we uitgelegd, dat de rechter in het vonnis een beslissing neemt over het geschil. Dit vonnis wordt aan de advocaten van de partijen toegezonden, die daarna hun cliënten moeten informeren. Afhankelijk van de beslissing van de rechter, zal dat ofwel een high five momentje tussen advocaat en cliënt opleveren of een slecht nieuws gesprek.

Vonnissen worden door de rechtbank nog op papier verzonden. Als het vonnis bij de advocaat op de mat valt, bladert deze vaak eerst snel door naar de laatste pagina om te kijken wat de beslissing van de rechter is. De advocaat wil natuurlijk meteen weten of de zaak is gewonnen of niet. Daarna zal de advocaat pas het hele vonnis lezen, waarin de uitgebreide motivering van de rechter staat om tot de beslissing te komen.
Als de advocaat het vonnis heeft bestudeerd, zal hij of zij het daarna meteen doorsturen en bespreken met de cliënt. Hoe je als advocaat zo’n bespreking met de cliënt moet voeren, leer je onder andere met behulp van rollenspellen tijdens de Beroepsopleiding van de Orde van Advocaten. Maar in de praktijk gaat het natuurlijk toch vaak anders.

Een goed nieuws gesprek, omdat de rechter bijvoorbeeld de vordering van de cliënt heeft toegewezen, zal meestal wel soepel verlopen. De cliënt zal immers erg blij zijn met het behaalde resultaat en advocaat en cliënt kunnen elkaar een high five geven: “We hebben gewonnen!” De advocaat zal wel nog uitleggen wat de motivering van de rechter is bij de beslissing. Daarnaast zal de advocaat aangeven, dat de wederpartij nog hoger beroep in kan stellen tegen de beslissing binnen de daarvoor geldende termijn. Mocht dat hoger beroep slagen, dan wordt de beslissing van de rechter dus misschien alsnog (helemaal of deels) vernietigd. Dat is echter een kwestie van afwachten.

Als het vonnis niet in het voordeel van de client wordt beslist, zal het slecht nieuws gesprek moeten worden gevoerd. Dat is voor de advocaat natuurlijk lastiger. Op de beroepsopleiding leer je om direct met het slechte nieuws te komen. Niet eerst om de hete brij heen draaien, maar meteen vertellen dat de vordering bijvoorbeeld is afgewezen. Soms is het in dat geval lastig om goed aan een cliënt uit te leggen wat de reden is dat de rechter bijvoorbeeld de vordering afwijst. Daarbij zal ook van belang zijn of de advocaat vooraf de verwachtingen van de cliënt goed heeft gemanaged. Als de advocaat vooraf vol bravoure heeft geroepen, dat deze zaak “een makkie” zou worden, dan zal de cliënt zeer teleurgesteld zijn bij een uiteindelijk verlies. Als de advocaat echter vooraf de risico’s goed met zijn of haar cliënt heeft besproken, zal een verlies waarschijnlijk minder hard aankomen.

Na een goed nieuws gesprek sturen cliënten soms wel eens bloemen of een taart, omdat ze blij zijn met het behaalde resultaat. Dit wordt natuurlijk zeer gewaardeerd (met name door de collega’s die ook een stukje taart krijgen ;-)). Dat zal bij een slecht nieuws gesprek niet zo vaak voorkomen. In dat geval zullen advocaat en cliënt de afweging moeten maken om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing dan wel zich bij de beslissing neer te leggen.

Hoe dat gaat, het instellen van hoger beroep, lees je in een van onze volgende blogs. Mocht je naar aanleiding van dit blog nog vragen hebben, neem gerust eens contact met mij op.